Bir zamanlar Kemah Mektebi Rüştiyesi Muallimleri


1903 Mearif Salnamesine göre Erzincan Sancağında 98 öğrencinin devam ettiği merkez rüştiyesi  ile Kemah’da 66 öğrencinin öğrenim gördüğü Kemah Rüştiyesi bulunmaktaydı.

Kemah Rüştiyesinde kimler okumamış ki, kimler bu tahsil yuvasından aldığı eğitimle yurdumuzu savunmaya çalışmamışki…

Birkaç örnek verecek olursak, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkardığımız Allahü Ekber Dağlarını ilk geçen subay Abdülhalim Akkılıç, M.Fevzi Efendi, İstiklal Harbi Gazisi Ali Rıza Özkil bu medreseden eğitim alan önemli birkaç isimdir.

Bu okulda öğrenim gören öğrencilerin haricinde bu öğrencilere eğitim veren Kemah Rüştiyesinde tahsil hayatını sürdüren isimler kimlerdir. Ermenik karyesinde ve İhdik karyesinde öğretmenlik görevini kimler yapıyordu. Hiç merak ettinizmi?

Merak etmenize artık gerek yok. Sizler için biz araştırdık buyrun tarih sayfalarından bir bilinmeyen yaprağı daha birlikte aralayalım.

 

 

Ahmet Fuat Efendi (Kemah Rüştiyesi Muallim-i Evveli)

Ahmed Hamdi efendi (Kemah Rüştiyesi Muallim-i Evveli)

Ahmet Hamdi efendi (Kemah Rüştiyesi Muallimi)

Ahmet Sıdkı efendi (Kemah Rüştiyesi Muallim-i Evveli)

Ali Rıza Efendi (Kemah kazası Ermenik Nahiyesi İbditaisi Muallimi)

Aziz Efendi (Kemah Mekteb-i Rüştiyesi Sabık Bevvabı)

Bekir Efendi, Hafız (Kemah Mekteb-i Rüştiyesi Sülüs Hattı Muallimi)

Edhem Efendi (Kemah Rüştiyesi Rik’a Muallimi)

Hüseyin Efendi (Kemah Rüştiyesi Muallimi)

Hüseyin Avni Efendi (Kemah Rüştiyesi Muallimi)

İsmail Şerif Efendi (Kemah Rüştiyesi Muallimi)

Kasım Efendi (İhtikler Karyesi İbditaisi Muallimi)

Mahmut Efendi (Kemah Mekteb-i Rüştiyesi Muallimi

Mahmut Sabit Efendi (Kemah Mekteb-i Rüştiyesi Hüsn-i Hat Muallimi)

Mehmet Fevzi Efendi  Hafız ( Kemah Mekteb-i Rüştiyesi Muallim-i Salisi)

Mehmet Hamdi Efendi (Kemah Mekteb-i Rüştiyesi Muallimi)

Mehmet Şakir Efendi, Hafız (Kemah Rüştiyesi Yazı Muallimi)

Mehmet Sabri Efendi  Hacı ( Kemah Rüştiyesi Muallim-i Evveli)

Mehmet Şevki Efendi ( Kemah Rüştiyesi Muallim-i evvel vekili)

Osman Efendi ( Kemah Mekteb-i Rüştiyesi Muallimi)

Osman Nuri Efendi ( Kemah Mekteb-i Rüştiyesi Hüsn-i hat Muallimi)

instagram facebook twitter

Haberdar Olun