Kemah İlçesinin Bilinmeyenleri

Osmanlı döneminde Kemah ilçemiz ile ilgili kesitler sunmaya devam edeceğiz bu yazımızda Cumhuriyet tarihinde Kemah ilçemizde olan ve ilginizi çekeceğini düşündüğüm birkaç olayı sizlere aktarmak istedim. Bu küçük başlıkların ilerleyen günlerde detaylı haber ile aydınlatılacağının altını önemle çizmek istiyorum.

14.07.1938 tarihinde Kemah'ta meydana gelen selde birçok büykübaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğunu,

21.08.1940 tarihinde Kemah ilçemizde ve özellikle Doğanbeyli  nahiyesine bağlı köylerde  yağan şiddetli yağmurdan dolayı tarım alanlarında ve birçok evde hasarların meydana geldiğini,

20.02.1940 tarihinde Erzincan depreminden dolayı Vilayet Maarif Müdürlüğü teşkilatının geçici olarak Kemah ilçemize alındığını,

02.10.1946 yılında Kemah ilçemize bağlı Ayranpınar Köyü muhtarı Ahmet Torun’un Ayranpınar köyündeki öğretmen evi için Başbakanlığa bir dilekçe yazdığını,

06.10.1921 tarihinde İstanbullu Esad, Kemahlı Kazım, Odabaşılı Şefik ve Karahisarlı Emin’in Tuğgeneralliğe terfi edildiğini,

08.08.1926 tarihinde Kemahlı İstihkâm Yüzbaşı Behçet’in emekliye sevk edildiğini 

06.11.1935 tarihinde öğrenim giderinden dolayı adliye Vekâletine borçlu olup tayin edildiği Kemah Cumhuriyet Savcılığı görevine gitmeyen Esad Adil aleyhine bir dava açıldığını,

02.02.1936 tarihinde İhtiyat Piyade Asteğmen Kemahlı Hüseyin’in malulen emekliye ayrıldığını,

05.07.1951 tarihinde Ovacık, Çemişgezek, Kemah, İliç ve Kemaliye İlçeleri bölgesindeki Erzincan-Tunceli illeri arasındaki sınır tespiti hakkında kararın verildiğini,

09.12.1973 tarihinde Ovacık ilçesi ile Kemah ilçesi arasındaki sınır tespitinin yapıldığını,

23.08.1975 tarihinde  Erzincan’ın Kayabaşı köyünün Kemah ilçesine bağlandığını,

29.05.1921 tarihinde adam öldürme suçundan dolayı küreğe mahkûm edilen Kemahlı Mehmed oğlu Hıfsı’nın hastalığı nedeniyle cezasının affedildiğini,

26.06.1935 tarihinde Ankara-Kızılcahamam yakınlarında yaptırılacak köprü ile Kemah ve İliç köprülerinin ilk sırada yaptırılacak köprüler listesine alındığını,

03.12.1940 tarihinde deprem bölgesinde ceza hükümlerinin ertelenmesine dair kanunun uygulanacağı yerleri gösteren 2/12654 sayılı kararnameye bağlı listeye Refahiye ve Kemah’ında dâhil edildiğini

28.06.1941 tarihinde Kemah, Nusaybin ve Malatya belediyelerinin kadrolarında bir değişiklik yapıldığını,

03.08.1944 tarihinde Erzincan ilindeki okulların yapım ve onarıma ayrılan 59.250 liradan 59.130 liranın Kemaliye, Refahiye ve Kemah ilçeleri ilkokullarının yapım ve onarımına verildiğini,

21.03.1949 tarihinde Kemah ilçesindeki hazineye ait ve yeşil sahaya katılacak olan 2530 metrekarelik arsanın parasız olarak belediyeye bırakıldığını,

15.09.1958 tarihinde Malatya-Hekimhan-Çetinkaya-Divriği-Kemah-Erzincan güzergâhında inşa olunacak petrol boru hattının işgal edeceği gayrimenkullerin istimlâk edildiğini,

28.05.1965 tarihinde Oğuzeli ilçesinin Gürsu, Kemah ilçesinin Gülbahçe köylerindeki su baskını ile Aşkale ilçesinin Bozburun köyünde meydana gelen depremin genel hayata etkili olduğunu,

B   İ   L   İ   Y   O   R   M   U   Y   D   U   N   U   Z        ?     ?    ?    ?    ?

instagram facebook twitter

Haberdar Olun