Kemah Kalesinde savaş malzemeleri

Kemah Kalesinde Mevcut Çeşitli Savaş malzemelerinin Envanteri

1520 tarihli Karaman-Rum icmaline göre kalede bulunan muhtelif harp malzemesi ile diğer eşyaların miktar ve cinsleriyle birlikte dökümü aşağıda gösterildiği gibidir.

Bacaluşka (Top)

2 kıt’a

Şayka (Top)

5 kıt’a

Darbuzan

29 kıt’

Tüfenk

504 kabza

Fınduk-ı tüfenk

143.000 adet

Fınduk-ı darbuzan

10.000 adet

Keman

709 kabza

Tir ba-sandık-ı memlü

63 adet

Boynuz

200 adet

Cebe-i süvarı

120

Cebe-i piyade

313 kabza

Zırh

150 adet

Tuğulka

100 kıt’a

Toykun

198 kıt’a

Kolçak

124 kıt’a

Toka-i Cebe

1.000 adet

Kuşak-ı Cebe

500 adet

Bend-i Cebe

200 adet

Bend-i Kuşak

50 adet

Kirbas (Biz)

30 adet

Mıh

3.000 adet

Harbe

200 kabza

Ahen’i ham (Batman)

220 menn

Kazma

199 kabza

Bazuy-ı ahen

135 kabza

Varye-i ahen

17 kabza

Küski- ahen

4 kabza

Testere

77 kabza

Külünk

23 kabza

Çeküç

32 kabza

Mismar-ı gülle

70 adet

Mismar-ı kalıb

1.200 adet

Kükürd (Batman)

145 menn

Çelik

78 menn

Güherçile

1.000 menn

Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası/İsmet Miroğlu

instagram facebook twitter

Haberdar Olun