Naima Sultanın bendegahı Kemahlı Şerif

Osmanlı arşiv kayıtlarında gün yoktur ki bir Kemahlının izine rastlamayalım. Sitemiz yapmış olduğu çalışmalarda geçtiğimiz yıllarda Marmara Üniverstesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Ana Bilim Dalı islam tarihi Bilim Dalı öğrencilerinden Betül Kübra Bağce'nin tez olarak verdiği çalışmasında Sultan II. Abdulhamid Han'ın kızlarından Naima Sultana tahsis ettirdiği Naima Sultan Sarayında işlenen bir cinayetten kısa bir şekilde bahsetmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak işlenen cinayetin arşiv kayıtlarıda rastlanan bilgileri istifadelerinize sunuyor ilerleyen günlerde bu konu ile ilgili daha kapsamlı bir haber yayınlayacağımızı bilgilerinize sunarız.

Osmanlı İmparatorluğunun 34. padişahı Sultan Abdulhamid han’ın tahta çıkışından 4 gün sonra doğdu için padişah tarafından “cülus kızım” diyerek sevdiği ve hayatı boyunca bütün evlatlarından daha ayrıcalıkla sevdiği Naima sultan 1876 yılında dünyaya gelmiştir. Dolmabahçe sarayında dünyaya gelip, hanedanın sürgüne gönderilmesi ile büyük bir sefalet içinde Arnavutluk Tiran’da hayata veda edan Naima Sultan’ın hayat öyküsü, aynı zamanda bir dönüşümün hikâyesidir.

Daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz gibi Osmanlı Saraylarında görevli olan kişiler arasında, kalfalar da bulunmaktadır. Naima Sultan’ın kalfalarından Nazımestan, Kamuran ve Gülistan kalfaların isimlerine ulaşabilmekteyiz. Bu kişilerde 1322/1904 yılında üçer yüz kuruş maaş bağlanarak çırak dilmişlerdir.

Yine Naima Sultan’ın bendegânından serhademe olarak vazifeli Hafız Ali Rıza Ağa, ikinci hademe Ali Bin Süleyman ağa, hademe Ali bin Hüseyin Ağa, hademe Ahmet Ağa emsalleri gibi dörder yüz kuruş çıraklık maaşı ile saraydan ayrılmışlardır.

Ulaşmış olduğumuz 12 Receb 1325 /21 Ağustos 1907 tarihli bir arşiv belgesinden, Naime Sultan’ın sarayında cinayet işlenmiş olduğunu anlamaktayız. Saray bendegânından Kemahlı Şerif isimli biri öldürülmüştür. Bundan dolayı da aynı odada kaldığı arkadaşları tevkif edilerek Mahkeme-i Cinaiyye’ye sevk edilmişlerdir.

Yapılan Sorgulamada kendisini öldürenlerin aynı odadaki yatak arkadaşı Bafralı Ali olduğu tespit edilmiş ve gereken ceza verilmiştir.

Osmanlı saraylarında çalışan ve Naima Sultanın bendeganından olan Kemahlı Şerif’i bir kere daha rahmetle anıyoruz.

instagram facebook twitter

Haberdar Olun