Üst Akıl

Bu yazımda sizlere bir isim tanıtmak istiyorum. Ülkemizde oynanan Üst akıl diye ifade edilen İngilterenin bir zamanlar başbakanı olan ismi. Bir İslam düşmanı, bir Osmanlı düşmanı.

Adı Benjamin Disraeli, yahudi asıllı bir başbakan. Bu adamın Osmanlı Devleti üzerinde oynadığı sayısız oyun vardı. Onu durdurmak Sultan Abdulhamid Han'a nasip oldu. Ama O'nu da tahttan indirdiler.

Ne olduysa o gün oldu.  

31 Mart Vak'ası adı ile bilinen o gün.Bu Başbakan birkarar  alıyor kendi kendine. Mısır'ı Osmanlılar'dan kurtarmamız lazım diye düşünerek Uluslararası bir konferansa karar veriyor. Süveyş'e inebilmek için Osmanlı yok edilmeli.
Amaç Osmanlı'yı yok etmek. 1.Dünya Savaşı'nın çıkış nedeni Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun 1908'de işgal etmiş olduğu Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde, 28 Haziran 1914'te Gavrilo Princip isimli bir Sırp milliyetçisinin Arşidük Franz Ferdinand'ı öldürmesi Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan kıvılcım oldu diye bilinir. Aslında bu tamamen bizleri aldatmak için oynanan oyunun bir parçasıdır. Yukarıda da belirttiğim üzere amaç Osmanlıyı yok etmektir. İngiliz Başbakanı Benjamin Disraeli'nin asıl amaçı Filistin'de bir yahudi ülkesi kurmaktır.

Thedor Hertzel'e bu akılı veren de Benjamin Disraeli'dir.
Sultan Abdulhamid Han, İngiliz Başbakanının böyle bir konferans yapacağı haberini aldığında hemen zekice bir plan yapar.  

İngiliz Başbakanı toplantılı Londra'da yapmadan İstanbul'da daha öncesinde bir konferans tertip etti. Alman Kralı II. Wilhelm adına bir köşk yaptırdı ve bu olayı önledi. Ama İngilizler 1878 yılında Kıbrıs' işgal ettiler ve Süveyş gelirini elde etmek için Mısır'a girdiler. Osmanlıyı en büyük düşman görenler İngilizlerdi. Arap Yarımadasında yeni bir hilafet merkezi kurma fikri de ingilizlerden geldi. Amaç belli idi. Hilafeti yıkmak ve Osmanlıyı kaderine terk etmekti.

Sultan Abdulhamid Han bu oyunu da bozdu. Arap yarımadasındaki tüm arap şeyhlerinin çocuklarını İstanbul'da aşiret mektebine kayıt ettirdi. Yani bugün ki Kabataş Erkek lisesine. Bunda da başarılı oldu.
Amaç tüm arap liderlerinin çocuklarına hilafet merkezini tanıtmak ve sistemi anlatmaktı. Disraeli boş durmuyordu. İçimizde ki yandaşları ile elinden geleni yapıyordu.  

Bir zamanlar İstanbul İşgali sonrası gemilere binen Süleymanıye camisinin İngiliz ajanı Cami imamları gibi...

Aynı günlerde devletimizin üzerinde bir de Rus tehditi vardı.  
Bulgaristan'ı Ayestefanos muahedenamesi ile kaybettiğimizi hatırlatmak isterim. Devlete karşı işlenen bu ihanet sonrası aynı anda 5 ülkeyi birden kaybettik.  Ruslar Balkanları ayaklandırıyordu. Abdulhamid Han çözümün yegane temelinin eğitimde olduğuna inanırdı.

Ülkeyi baştan başa eğitim müesseseleri ile donattı. Sanat okulları, mülkiye okulları, tıp fakülteleri ve hukuk fakültelerinin sayısını katladı. Ülkeyi baştan başa  Askeri Rüştiyeler, İdadiyeler, İptidai Mektepleri ile donattı. Gelecek bu okumuş nesillerde idi. Ama ne yazık ki, Sultan Abdulhamid Han'ı tahtından indiren bu okullarda okuyan öğrenciler oldu.

Benjamin Disraeli Sultan Abdulhamid Han tahta geçtikten 3 yıl sonra öldü. Ulu Hakan bir islam düşmanı da tarih sayfalarında bırakmıştı. Londra Konferansında Osmanlı temsilcilerini susturan Bismarc  ve Benjamin Disraeli Allah'ın azabı sizinle olsun.

Son olarak şunu da söyleyip yazıma son vereyim. Ülkemize terörle istikamet vermeye çalışanlar asla hedeflerine ulaşamayacaklar.

instagram facebook twitter

Haberdar Olun